KÜRESEL SALGIN
covid-19
Bu sayfa; Gaziantep Üniversitesi'nin COVID-19 küresel salgın süresince yapmış olduğu: eğitim-öğretim faaliyetlerini, bilimsel çalışmalarını ve bilgilendirme çıktılarını paylaşmak için oluşturulmuştur.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ & COVID-19 ÇALIŞMALARI

Covid-19 Uygulamalarına ve Tedbirlerine yönelik olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Genelgeleri doğrultusunda üniversitemizde 13.03.2020 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Covid-19 Komisyonu (Cov-Kom) oluşturulmuştur.

Komisyon, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’ndan her yeni gelen genelgelerle ilgili olarak Rektörün başkanlığında online olarak toplanıp, üniversitemizin eğitim öğretim ve sağlık alanlarındaki uygulamalarını karara bağlayıp, ilgili birimlere duyurulmasını sağlamıştır.

1

Gaziantep Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan uzaktan öğretim yoluyla derslerin yürütülmesi kararına en hızlı tepki veren üniversitelerin başında yer almaktadır. 23 Mart itibari ile altyapısı uygun olan üniversitelerin geçeceği uzaktan öğretime üniversitemiz, belirtilen günden önce bütün öğretim elemanlarını ve öğrencilerini sisteme dâhil ederek ve uzaktan eğitimin verileceği bu sistem üzerinde deneme yapmalarına imkân sağlayarak sistemi hızla faaliyete geçirmiştir. Ayrıca üç farklı dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) 09:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet veren “Çağrı Merkezi”ni 23 Mart itibariyle kullanıma açmıştır ve halen hizmet vermeye devam etmektedir. Çağrı merkezine ulaşan bildirimler anlık olarak takip edilmektedir. Gelen çağrılar sistemin daha kullanıcı dostu olması için bir araç olarak kullanılmaktadır. Kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden öğrencilerin ve akademisyenlerin soruları cevaplandırılırken gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Altı haftadır süren derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesi sürecine ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.


A- Senkron ve Asenkron Uygulamalar

Gaziantep Üniversitesi senkron ve asenkron uygulamalarını birlikte, alternatifler sunarak geniş bir yelpazede sunmaktadır. Senkron ve asenkron uygulamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.


i)-Senkron Uygulamalar

Üniversitemiz derslerin uzaktan öğretim de canlı olarak yürütülmesi için iki adet senkron ders işleme platformunu birlikte kullanıma sunmuştur. Gaziantep Üniversitesi uzaktan öğretim senkron uygulamalar olarak:


Adobe Connect

BigBlueButton

platformlarını kullanmaktadır. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararının hemen ardından 21 Mart 2020 tarihinde bütün öğretim elemanı ve öğrencilerin uzaktan öğretim sistemine girişleri tamamlanmış, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle de canlı dersler bütün birimlerde faaliyete geçmiştir.

 

Canlı Ders Platformlarının Kapasiteleri

Adobe Connect Mevcut uzaktan eğitim canlı derslerimizi yürütmek için yıllık kullanımımıza açılmış altı (6) sanal sınıfa ek olarak 19 Mart 2020 tarihinde 200 adet daha sanal sınıf alınmıştır. Böylece bu platformda anlık kullanıma hazır 206 sanal sınıfımız bulunmaktadır.
BigBlueButton (BBB) Üniversitemiz canlı derslerini yürütmek üzere Adobe Connect’e alternatif olarak 10 sunucusunda (server) da BBB platformunu kullanıma sunmaktadır. Bu sunucuların mevcut kapasiteleri anlık yüzlerce canlı dersi kaldırabilecek yeterliktedir.

Her iki platformun birlikte kullanılmasının amacını birkaç başlıkta özetlemek mümkündür. Bunlardan en önemlisi eşzamanlı buluşmanın olduğu canlı derslerde, sistemsel sorunla karşılaşma ihtimalini alternatif kullanarak minimuma düşürmektir. Sistemsel veya kullanıcı donanımına bağlı olarak bir platforma ders saatinde girilemiyorsa, öğretim elemanı diğer platformu aynı uzaktan öğrenim yönetim sistemimiz üzerinden kullanmaya devam edebilmektedir. İki platformun birlikte kullanıma açılmasının bir başka nedeni, öğretim elemanı ve öğrencilerimizin tercih yapmasına imkân sağlamaktır. Öğrenci sayısının fazla olduğu lisans derslerinde biçimsel yapısından dolayı genellikle Adobe Connect tercih edilmektedir. Buna karşın daha çok etkileşimli derslerin yürütüldüğü, mobil cihazlarla girişlerin yoğun olduğu dersler ve lisansüstü derslerde genellikle BBB kullanılmaktadır.

 

Canlı Ders Platformlarının Kullanım Durumları
Adobe Connect Adobe Connect platformumuzda günlük 850 ile 900 arasında canlı ders yürütülmektedir.
BigBlueButton (BBB) BBB platformumuzda günlük 250 ile 300 arasında canlı ders yürütülmektedir.
ii)-Asenkron Uygulamalar

Uzaktan öğretime asenkron içerik oluşturmayla ilgili hazırlığımız 21 Mart 2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Senkron ve asenkron içerik tek bir Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden sağlanmaktadır. Moodle tabanlı ÖYS’ye, uzemgiris.gantep.edu.tr adresinden ulaşılmaktadır. Derslere kaynak olarak Word, Excel, PowerPoint vb. programlarda hazırlanmış bütün ders içerikleri eklenebilmektedir. Bununla birlikte çalıştay, forum, ödev, SCORM paketi, kitap gibi etkinlik veya kaynak ÖYS üzerinden paylaşılabilmektedir. Derslerin başladığı 23 Mart 2020 tarihinden itibaren ÖYS’ne 500 GB’lik dosya yüklenmiştir.

 

B- Sınav Uygulamaları

Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerin tamamında ÖYS sistemi üzerinden çevrimiçi sınav yapılabilmektedir. Kullanılan sistem üzerinden çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, kısa cevap, yazılı, tümleşik cevaplı, basit hesaplanmış soru gibi farklı tarzda sorular eklenerek sınavlar oluşturulmaktadır.
Sınav takvimleri Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAUZEM) koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Öğrencilerin bulunduğu bölgeden kaynaklı erişim sorunu yaşayabileceği düşünülerek, genellikle, sınav süresi ile sınavın katılıma açık kaldığı süre farklı değerlendirilmektedir. Sınav süresince, öğretim elemanları tarafından ÖYS üzerinden takipler yapılmaktadır. ÖYS öğrencilerin sınava ne zaman katıldığı, her bir soruyu ne zaman cevapladıkları gibi bilgileri anlık olarak ilgili dersin hocasına iletmektedir.

Çevrimiçi sınavlarda, güvenirliğe gölge düşürecek kopya gibi faaliyetleri önlemeye yönelik uygulamalara da yer verilmektedir. Bu uygulamalardan birincisi açıklayıcı bilgilendirmelerdir. Üniversite rektörlüğümüz tarafından ilgili birim yönetimi ve dersi veren öğretim elemanı aracılığı ile çevrimiçi sınavlarda dikkat edilmesi gereken kurallara yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca sınavlarda sorular her bir katılımcıya farklı bir sırada gelmektedir. Bununla birlikte soru seçenekleri de farklı sıralarda gelebilmektedir. Ayrıca ilgili öğretim elemanı, soru bankasına sınavdaki madde sayısından fazla madde yükleyerek, sorularını oluşturup bu soru havuzundan otomatik olarak ve rasgele seçilmesini de sağlayabilmektedir. Böylece her bir öğrenci için farklı bir sınav oluşması sağlanabilmekte, bu da kopya olasılığını minimuma indirmektedir.
Sınav anında öğrencinin ekran görüntüsü alması, farklı bir ekrana geçmesi gibi uygulamaları engelleyen Safe Exam Browser (Güvenli Sınav Tarayıcısı) seçeneği kullanıma hazır bir şekilde ÖYS’de yer almaktadır. İlgili dersin öğretim elemanı isterse sınavlarında güvenli sınav tarayıcısını zorunlu hale getirebilmektedir. Bu tarayıcı, sınavlarda üst düzey güvenlik önlemi almak isteyen birimlerin, sınav anında öğrencinin kamera ve mikrofonunu açmayı zorunlu kılarak senkron platformlarımız üzerinden görüntü ve ses kaydı yapılabilme imkânı sağlamaktadır. Görüntü ve ses kaydının alındığı durumlarda canlı gözetmen uygulaması yapılmaktadır.

 

C- Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararıyla birlikte ÖYS’de öğretim elemanlarımızın tamamına bir deneme dersi tanımlanmıştır. Bu deneme dersinde öğretim elemanlarımız canlı ders uygulaması başlatma ve diğer öğretim elemanları ile bu canlı ders üzerinden görüşme ve denemeler yapma fırsatı yakalamıştır. Deneme dersleri süresince GAUZEM yetkilileri derslere katılarak, ÖYS ve canlı ders platformları ile ilgili ek bilgi ihtiyaçlarını cevaplamışlardır.
Öğrencisi olan her bir programdan, uzaktan öğretim süreci boyunca koordinasyonu sağlaması amacıyla bir öğretim elemanı görevlendirilmiştir. Bu amaçla görevlendirilen koordinatörlerin tamamının bulunduğu Whatsapp grubunda, Çağrı Merkezine ulaşan soru/sorunlar kapsamındaki bilgilendirmeler veya sistemi geliştirme amaçlı üretilen bilgiler anlık paylaşılmaktadır.

ÖYS’de uzaktan öğretim veren bütün öğretim elemanlarının kayıtlı olduğu ‘Uzaktan Eğitim Destek ve Geliştirme’ dersi yer almaktadır. Bu dersin içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda hazırlanmış videolar, notlar, tartışma forumları gibi farklı kaynaklar yer almaktadır.
Öğretim elemanlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda hazırlanan eğitici videolar GAUZEM’in sayfasında yer alan duyurularda ve GAUZEM’youtube kanalı üzerinden de erişime sunulmaktadır.D- Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları GAUZEM tarafından yapılmaktadır. GAUZEM binasında hizmet veren, sadece uzaktan eğitim için faaliyet gösteren ‘Çağrı Merkezi’ne gelen aramalar Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde titizlikle takip edilmektedir. Genellikle kullanıcı donanımı veya sistem konusunda bilgi eksikliğinden kaynaklı aramalar çağrı merkezine ulaşmaktadır. Gerekli durumlarda uzaktan destek programları kullanılarak, gelen sorunlar çözümlenmektedir.

ÖYS üzerinden, öğrenciler sisteme kayıtlı bütün paydaşlara özel mesaj atabilmektedir. Ders özelinde gelen iletiler, öğretim elemanlarımız tarafından cevaplanmaktadır. Sistem yöneticisine gelen bilgi talepleri ise GAUZEM tarafından cevaplandırılmaktadır. Sistem kullanımına ilişkin bilgilendirme notları ve videolar GAUZEM’in duyurularında paylaşılmaktadır. Bununla beraber GAUZEM resmi twitter hesaplarından (@UZEMGaziantep ve @UZEMGaziantep) ve YouTube kanalından da bilgilendirme notları ve videoları paylaşılmaktadır. Twitter kullanan öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle, GAUZEM sayfasındaki duyurulardaki bilgilendirmelerin eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden de paylaşılmasına önem verilmektedir.


Portal'a erişim ile ilgili teknik bilgiler için uzem.gantep.edu.tr
2

Bölgenin en kapsamlı Araştırma ve Uygulama Hastanesine sahip olan üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Covid-19 uygulamaları kapsamında gerekli tüm önlemleri alarak gelmesi muhtemel vakalar için steril alanlar oluşturulmuştur. Bu kapsamda şu ana kadar hastanemizde Covid-19 tanımlı vakalar aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

KURUM İSTATİSTİKLERİMİZ

1.) TOPLAM YATAK SAYISI

1026

2.) SERVİS  YATAK SAYISI

920

3.)  YOĞUN  BAKIM YATAK SAYISI

88

4.) YENİDOĞAN  YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI

18

DOLULUK ORANLARIMIZ

 1.) SERVİS DOLULUK ORANI

%53.16

2.) YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

%79.14

COVİD-19 KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER

1. KLİNİK TEDBİRLER

1.) POZİTİF VAKALAR İÇİN AYRILAN YATAK SAYISI

24

2.) ŞÜPHELİ VAKALAR İÇİN AYRILAN YATAK SAYISI

13

3.) SAĞLIK PERSONELİ  İÇİN AYRILAN YATAK SAYISI

13

4.) COVİD  YOĞUN BAKIM AYRILAN YATAK SAYISI

28

2. COVİD-19 VAKAYA AİT SAYISAL VERİLER

1.) COVİD- 19  ACİL POLİKLİNİĞİ  MUAYENE SAYISI

556

2.) NUMUNE ALINAN  ŞÜPHELİ  SAYISI

375

3.) POZİTİF VAKA SAYISI

31

4.)       A- COVİD-19  ŞÜPHE Sİ  İLE YATIŞ  YAPILAN  KLİNİK HASTA SAYISI

215

            B-  KLİNİKTEN TABURCU OLAN HASTA SAYISI

76

5.) YOĞUN BAKIM YATAN HASTA SAYISI

50

6.) YOĞUN BAKIM TABURCU EDİLEN HASTA SAYISI

22

7.) POZİTİF VAKADAN  İYİLEŞEN HASTA SAYISI

22

3

i)- GAÜN Teknopark bünyesinde faaliyetlerde bulunan geniş bir ekip, Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak Türkiye’de COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar için ilk biyoeşdeğerlik çalışmasını başlatmıştır. Farmagen IKU Merkezi ve Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-GE Merkezi ortaklığı ile başlatılan çalışmada, COVID19 tedavisinde hastaların kullanabilmesi için yurt dışından ithal edilen ilacın, yerli ve milli eşdeğerini (muadil)  geliştirilerek piyasaya sunulması hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayıyla, Proje Sorumlusu GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muradiye Nacak ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu ile birlikte geniş bir proje ekibi tarafından, özel tüm koruyucu önlemler de alınarak GAÜN Teknopark firması olan Farmagen tarafından çalışmalarına başlanmıştır.

 

ii)- TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında SOBAG COVID-19 çağrısına üniversitemizden 13 başvuru yapılmıştır.

 

iii)- TÜBİTAK 1001 - Covid-19 kapsamında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E-Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi ve Etkinliliğinin Değerlendirilmesi adlı proje kabul edilmiştir.

4

i) Patojenlerden arındırılmış İmmün Plazma Yöntemi’nin COVİD 19 tedavisi için önemli bir alternatif yöntem olduğunu Türk kamuoyu ile ilk kez paylaşmış, ardından Türkiye’deki tek örneği olan bu sistemi hasta yoğunluğu nedeniyle Sağlık Bakanlığının  teklifi ile protokol kapsamında Kızılay’ın Ankara ve İstanbul’daki kan merkezlerine kurarak Ülkemizde ilk defa Ribofilavinle patojenlerden arındırılmış plazma tedavisi çalışmaları başlatılmıştır.

VİTAMİNLE PATOJENDEN ARINDIRILMIŞ LÖKOSİTLERİ İNAKTİF PLAZMA TEDAVİSİ (VİPALİPT)
covid19tedavisi.gantep.edu.tr


ii) COVID 19 tedavisinde kullanılmak üzere Niclosamide Suspension etken maddesinin diğer tedavi protokollerine ek olarak verilmesinin etkinlik ve güvenirliği ile ilgili randomize, plasebo kontrollü Faz III çalışması Bakanlık onay sürecinde.

 

iii) Sağlık Bakanlığımız, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumunun 04.05.2020 tarihli onayıyla Koronavirüs’ün önemli ilaçlarından Favipravir biyo eşdeğerlik çalışmaları Gaziantep Teknopark’ta Yer Alan Farmagen Klinik Uygulama Merkezinde GAÜN desteğiyle başlamıştır. Üniversitemiz etrafında kümeleşen teknoloji ekosistemimiz Yerli ve Milli ilaç sanayimizin önemli duraklarından birisi olmuştur.

 

iv) Korona virüs ile mücadele kapsamında olmak üzere GAÜN Teknopark’ta yürütecek olduğumuz ithal edilmekte olan COVID tedavisi ilaçlarının yerli muadillerinin geliştirilmesine yönelik olarak yapacağımız biyo-eşdeğerlik çalışmalarının 4.’sü de onaylandı. Çalışmalar, biyoyararlanım/ biyoeşdeğerlik etik kurulunun ve ardından TİTCK/Sağlık Bakanlığı onayı ile başlamaya uygun hale geldi.

 

v) Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark Firması Farmagen IKU Merkezi partnerliği ile devam eden çalışmalarımız neticesinde, hastalarımızın kullanabilmesi için yurt dışından ithal edilen ilacın yerli ve milli eşdeğerini (muadil) geliştirilecektir ve ilaç sektörünün öncü firmalarıyla aracılığıyla Türkiye’de COVID-19 tedavisinde kullanılan Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir, ve umifenovir adlı ilaçların yerli eşdeğerleri (muadil) piyasaya verilebilecektir.

 

vi) COVID 19 tedavisi olumlu sonuçlanarak vücudunda antikor oluşan hastalardan alınan kanın patojenlerinden arındırılarak tedavileri süren hastalara nakli yoluyla tedavi edilmesini öngören yöntemi Türkiye’de ilk kez kamuoyuyla paylaşan Gaziantep Üniversitesi, hastalığın başladığı günlerde Kızılay’ın Ankara ve İstanbul Kan Merkezi’ne kurduğu patojenlerden arındırılmış plazma üretimini sağlayacak merkezin üçüncüsünü GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kurarak tedavi çalışmalarına başlamıştır.

 

vii) Gaziantep Teknopark firması olan Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de Covid 19 tedavi protokolünde kullanılan ilaçlardan birinin etken maddesi olan Favipiravir’i yerli ve milli olarak sentezleyerek bu etken maddeyle yapılan Favicoir adlı ilacı seri üretime başladı.

 

viii) Gaziantep Teknopark Firması Farmagen İKU Merkezi’nde biyoeşdeğerlik çalışması yapılan 5 ilaçtan ikisinin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak seri üretime başladığını, kalan üçünün de yakın bir zamanda gerekli üretim prosedürünü tamamlayarak Türkiye’nin Covid 19 mücadelesinde yerini alması beklenmektedir.

5

i) Küresel ölçekte yaşanan COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler kapsamında henüz uzaktan öğretime geçilmeden hem üniversite düzeyinde hem de ulusal düzeyde öncü bir uygulama niteliğinde Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Toplantıları 17 Mart 2020 tarihinde dijital ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan bütün senato ve yönetim kurulu toplantıları dijital ortamda gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

 

ii) Fakülte ve yüksekokulların yönetim kurulları ile birim kurullarını yapmaları için platform hazırlığı 20 Mart 2020 tarihi itibariyle tamamlanmış, bu tarihten sonra yapılan toplantılar ÖYS ve canlı ders platformlarımız üzerinden yapılmaktadır.

 

iii) Lisansüstü tez savunmaları, doktora yeterlik sınavı, tez izleme komitelerini digital ortamda gerçekleştirmeleri için enstitülerimize kendi yönettikleri dijital ortamlar hazırlanmıştır. Bu kapsamda enstitülerimizde toplantılar yapılmakta, lisansüstü mezunlar verilmektedir. İstek durumunda diğer üniversitelerden gelen/gelecek taleplere destek sağlanabilmektedir.

 

iii) Üniversitemizde eğitim gören tüm Suriyeli öğrencilere COVİD-19’la ilgili alınması gerekli olan önlemler hakkında 17-20-23 ve 28 Nisan 2020 tarihlerinde Uzaktan Eğitim ile Prof.Dr.Mohammed Nizar Akil tarafından Arapça olarak bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

 

iv) Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün 28 Mart’ta KOVİD 19 Tedavisi’nde etkin tedavi yöntemlerinden birisi olarak kamuoyuyla paylaştığı ve Türkiye’de ilk defa Gaziantep Üniversitesinde uygulanacak olan Patojenlerden Arındırılmış İmmün Plazma Yöntemi ile tedavinin uygulanmasına yönelik basın toplantısı.

 

v) 27 Nisan 2019 tarihinde Arındırılmış İmmün Plazma Yöntemi ile tedavinin uygulanmasıyla ilgili olarak GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür  ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık protokol imzalayarak online ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ortak Basın toplantısında Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Gaziantep Üniversitesi’nin büyük bir fedakarlık örneği göstererek, Türkiye’de ilk defa kendi bünyesinde kurulacak sistemi, daha çok insanın yararlanabilmesi için kamu yararı adına Kızılay ile işbirliği yaparak Ankara ve İstanbul’da kurduğunu vurguladı.


http://habermerkezi.gantep.edu.tr/wp-content/uploads/2020/04/8.jpeg
7

i) Hastanemizde günlük 5000 adet cerrahi maske üretimine başlanmıştır.

 

ii) TÜBİTAK tarafından COVİD-19 temalı çağrı kapsamında desteklenen Tek Kullanımlık Hepa Filtreli Yerli Solunum Cihazı Projesi, tasarım, geliştirme ve prototip aşamaları Gaziantep Teknopark, Target TTO’nun bilimsel işbirliğiyle Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Bebiller Medikal tarafından geliştirilmek üzere TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

 

iii) 3D yazıcıda video Laringoskop üretimi:
Teknik literatürde katmanlı üretim yada eklemeli imalat olarak adlandırılan, kamuoyunda ise 3D yazıcılar olarak bilinen yöntemle Üniversitemiz İleri teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizde entübe hastalar için kullanılmak üzere laringoskop imalatını yapmış bulunmaktayız. Üniversitemizde bulunan ve AB proje kapsamında alınan 1 milyon Avro değerindeki özel üretim 3D yazıcımızda diğer filamentlerin aksine yüksek dayanımlı mühendislik malzemesi olarak bilinen Polyetherimide malzemeden imalat yapılmaktadır. Kullandığımız malzeme biyo-uyumlu bir malzeme olup 70 MPa dayanıma sahip sertifikalı bir üründür.
Kullandığımız bu Polyetherimide malzeme fonksiyonel test parçaları, imalata yardımcı ekipmanlar ile nihai ürünlerin doğrudan üretimini kapsayan gelişmiş uygulamalara imkân tanımaktadır. Uçak iç parçaları ve havalandırma kanalları dahi üretmek mümkündür

Kullandığımız 3D yazcının teknik özellikleri

Cihaz marka/modeli: Stratasys/450 mc
Cihazın Hassasiyeti: ± 0.127 mm
Kullanılan Malzemenin Ticari İsmi: ULTEM
Kullanılan Malzemenin Kimyasal İsmi: Polyetherimide (PEI)
Kullanılan Malzemenin Çekme Dayanımı: 70 MPa
Ekstrüzyon Uç Sıcaklığı: 400°C

iv) Siperlikli dayanıklı maske üretimi:
GAÜN Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Devre Mekatronik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti firması ve Gaziantep Üniversitesi TTO’nun işbirliğiyle Korona virüs teşhis ve müdahalelerinde kullanılmak üzere Yoğun Bakımda ve ön muayenede kullanılmak üzere ergonomik yapıda iki tip yüz siperliği tasarlanmış ve üretim aşamasına geçilmiştir.

8

i) Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Bingül ve Dr. Uygar Şaşmaz, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs’ün Türkiye seyrine ilişkin verilerini ROOT veri analiz sisteminde basit matematiksel modellemeler kullanarak değerlendirmektedir. Buna göre hastalıkla ilgili uyarı ve yasaklara sıkı bir şekilde uyulur ve vaka sayıları aynı seyirde devam ederse, Koronavirüs’ün Türkiye’deki bitiş tarihinin Mayıs sonu olabileceği öngörüsü sunulmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın 18 Mart 2020’den itibaren covid19.saglik.gov.tr sitesinden paylaştığı günlük koronavirüs tablosundaki verilerin kullanılarak istatistiksel analizler yapılmasıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları günlük olarak korona.gantep.edu.tr sayfasından paylaşılmaktadır. GAÜN’lü bilim insanları bu çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Vaka sayısının günlük dağılımı ve tahmini bitiş zamanını değerlendirdiğimizde, Dağılımın, Gauss (normal) dağılıma fit edilmesi sonucunda, virüsün yayılma seyri  vaka sayısının 5 Mayıs 2020’de %97’sinin, 15 Mayıs 2020’de %99′unun sonlanacağı gün tahmin edilmiştir. Ayrıca vaka sayısının sıfırlanacağı gün tahmini olarak da 29 Mayıs 2020 öngörülmüştür. Bu tahminler 29 Nisan’a kadar olan veriler dikkate alınarak elde edilmiştir. Her gün yeni verilerle tahminler değişebilir. Vakaların sona eriş tarihi, yasaklara uyumla orantılı olarak daha geri de gelebilir ileriye de gidebilir. Toplam aktif vaka sayısı dağılımı dikkate alındığında, Kümülatif vaka sayısından, vefat ve iyileşen sayılarının çıkarılması ile elde edilen aktif vakaların tepe noktasının 23 Nisan olduğu tespit edilmiştir” diye belirtmişlerdir.

 

ii) Hastanemizde uzun yıllardır görev yapan Psikolojik Destek Birimi (Hemşire, Psikolog, Din görevlisinden oluşmaktadır) gerekli tedbirler alınarak COVID li hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlamaktadırlar.

 

iii) Sağlık çalışanlarımızın COVID kapsamında ailelerini korumak amaçlı kampüs içerisindeki uygulama otelimiz ve Kredi Yurtlar Kurumuna ait 2 blok   kullanımlarına tahsis edilmiştir.

9

Korona-19 uygulamaları ve önlemleri kapsamında üniversitemizdeki tüm faaliyetler (eğitim-öğretim, ders, toplantı vb. ) Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden online olarak organize edilmiştir. Bu konuda üniversitemiz, alt yapı imkanlarını ve yeterliliğini test etmiş ve tüm süreçleri başarılı bir şekilde senkron olarak devam ettirmiştir. Ayrıca Üniversitemizin 4 ay önce YÖK e teklif etmiş olduğu İngilizce ve Arapça Eğitim verecek olan Uluslararası Uzaktan Eğitim ve Açık Öğretim Fakültesi kurma hedefleri doğrultusunda altyapının hazır ve yeterli olduğu göz önünde bulundurarak bir kısım teorik derslerin uzaktan eğitimle devam edilmesi planlanmaktadır.


Gaziantep Üniversitesinin mevcut bilgi birikimi dijital ortamlarda da kesintisiz, hızlı ve güvenilir bir şekilde devam edecek ve topluma ulaştırılacaktır. Salgın sonrasında, üniversitemizin bütün öğretim elemanlarının yürüttüğü dersler ve bu derslere kayıtlı olan öğrenciler her dönemin başında Öğretim Yönetim Sistemine (ÖYS) tanımlanmış olacaktır. Kullanmış olduğumuz Öğrenci Bilgi Sistemi ile ÖYS’yi web servis hizmeti ile entegre etmemizin nedeni diğer dönemlerde de uzaktan öğretimin imkanlarından yararlanmaktır. Bununla birlikte derslerin %30’u istendiği takdirde uzaktan eğitim yoluyla verilebilecektir. Ayrıca öğretim elemanları derslerine ilişkin ek öğrenme faaliyetlerini bu platform üzerinden gerçekleştirebilecektir. Bu kapsamda öğrencilerle dosya paylaşabilecek, ödev takibini yapabilecek ve de istendiğinde kısa sınav, sınav gibi çeşitli eğitsel uygulamaları bu sistem üzerinden takip edebilecek ve gerçekleştirebilecektir.


Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze öğrenme ile e-öğrenme yöntemlerinin bir arada harmanlanmış şekilde kullanılmasıdır. Gelecekte e-öğrenmenin hayata daha fazla gireceği tahminiyle salgın sonrasında uzaktan öğretim platformlarının, yüz yüze programlarının etkinliğini arttırmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Özellikle son yıllarda bir harmanlanmış öğrenme çeşidi olarak öne çıkan ‘ters yüz edilmiş öğrenme (flipped learning)’, üniversitemizde bir model olarak uygulanabilecektir.

Basın Haberleri

Basın'dan Videolar

Sosyal Medya'dan